Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNĄ KONTROLĘ STANU TECHNICZNEGO POJAZDU PRZED PRZEGLĄDEM REJESTRACYJNYM!

 

Grupa Dąbrowscy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszych klientów i chęci zapewnienia kompleksowej obsługi w każdej dziedzinie związanej z użytkowaniem pojazdu zaprasza do wykonania przeglądu technicznego w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Zabrzu i Bytomiu, która świadczy następujące usługi:

 

1. Wykonywanie badań technicznych pojazdów kat.: A, B, C, D, T, E:

 • "A" - motocykle,
 • "B" - samochody (osobowe) i o dop. m . c. do 3,5 t.,
 • "C" - samochody o dop. m . c. powyżej 3,5 t.,
 • "D" - autobusy,
 • "T" - ciągniki rolnicze,
 • "E" - przyczepy.

2. Zakres badań technicznych pojazdów:

a. badania techniczne okresowe,
b. badania techniczne pierwsze:

 • pojazdu przeznaczonego do przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • taksówki osobowej,
 • pojazdu uprzywilejowanego,
 • pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą;

c. badania techniczne dodatkowe:

 • pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego,
 • pojazdu skierowanego przez starostę,
 • pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez organy Sił Zbrojnych, jednostki wojskowe podporządkowane MSWiA, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, rejestrowanego ponownie przez starostę,
 • zgłoszonego do rejestracji, a uszkodzonego w kolizji, wypadku drogowym lub innym,
 • po zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych technicznych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
 • dodatkowe - pojazdu, w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem,
 • dodatkowe pojazdu, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa,
 • dodatkowe - pojazdu, który ma być używany jako przewożący materiały niebezpieczne,
 • dodatkowe pojazdu, który ma być używany jako uprzywilejowany.

3. Nadawanie i nabijanie numerów.

 

Firma wystawia faktury VAT

CENNIK OSKP