DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

KLAUZULA INFORMACYJNA NA REKRUTACJĘ BEZ OKREŚLONEGO STANOWISKA

 

 

Administrator danych

Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez   DĄBROWSCY SP. Z O.O. (zwanego dalej „Administratorem” lub „Spółką”), z siedzibą przy ul. WOLNOŚCI 59 ZABRZE

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy a podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)

Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy  od daty złożenia aplikacji. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje. 

Odbiorcy danych

Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji. Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia,   wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora,  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów  jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę oraz przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa wyżej, jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować na adres mailowy :biuro@ dabrowscy.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.dabrowscy.pl

  • Zgoda na przyszłe rekrutacje

[ ] Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez Dąbrowscy Sp. z o.o.

 

OFERTY PRACY:

 

1/2019 Praca dla Lakiernika samochodowego:2/2019 Praca dla Doradcy serwisowego:

 
3/2019 Praca dla Mechanika samochodowego:

 
4/2019 Praca dla Sprzedawcy flotowego (samochodów do firm):


5/2019 Praca dla Specjalisty ds. doposażenia samochodów nowych:

6/2019 Praca dla Specjalisy ds. likwidacji szkód komunikacyjnych: